« Valorar el patrimoni del Principat d'Andorra a través de projectes singulars a mida »
CONCEPCIÓ
ADMINISTRACIÓ
PLANIFICACIÓ
EXECUCIÓ SEGUIMENTS
RECEPCIÓ
Anterior
Pròxim

LES NOSTRES COMPETÈNCIES

Estem especialitzats en rehabilitacions importants i renovacions de luxe. La nostra experiència, les nostres nombroses referències, la nostra organització i la nostra xarxa de qualitat ens permeten gestionar totes les operacions com empresa general. El seu objectiu és ser present en els projectes qualitatius privats del Principat, preservant els nostres valors propis i els dels nostres clients.

La nostra especificitat resideix en la capacitat de revelar les qualitats d’un espai pel programa del client. Especialitzats en les operacions de renovació de luxe. Anant des de la més senzilla fins a la més prestigiosa, la renovació és el nostre domini d’activitat predilecte , amb equips de treball adaptats a les dificultats tècniques de certs projectes. L’experiència adquirida en cada projecte enriqueix el ventall de coneixements dels equips i obre perspectives innovadores per als futurs projectes.

CONCEPCIÓ

Diàleg i consulta

Estudis preliminars a l’Avant-Projecte
Els nostres projectes s’ajusten a les seves necessitats.
És l’intercanvi i el diàleg els que permeten l’elaboració d’un projecte de qualitat.
Les seves intencions es concreten a partir d’un estudi de viabilitat, d’esquemes, de croquis, de plànols i de perspectives.
L’elecció dels colors i dels materials es realitzen a partir de mostres i prototips a mida.
Una valoració del projecte es completa amb estudis gràfics.
El rigor en la fase de disseny permet abordar tranquil·lament el futur projecte.

PLANIFICACIÓ

Una etapa determinant

La validació de les fases d’estudi permet iniciar:
Els documents gràfics: plànols de planta, seccions , perspectives i plànols de detall.

Els descriptius-quantitatius: descripció dels treballs, enumeració dels quantitatius, finalització dels costos.

El dossier de resum: organització de l’obra, planificació dels mètodes, marxa dels treballs.

EXECUCIÓ

La vida de l’obra

El client pot participar en les reunions de les obres i esdevenir actor del seu projecte.

Informes periòdics es fan arribar regularment a les empreses i al client. Les eventuals modificacions s’estudien, tècnica, estètica i financerament.
El seu impacte en el projecte de conjunt es té en compte abans de qualsevol compromís.

S’ elaboren els plànols i detalls I s’adapten a les modificacions.
El progrés dels treballs i la seva conformitat amb les especificacions del contracte són la prioritat d’aquesta fase.

RECEPCIÓ

Obra

Ajudem al client en la recepció dels treballs:
Redacció de les Actes i de la llista de les reserves eventualment formulades pel client. Signatura de les Actes
La fi del projecte ha arribat. Fem una recapitulació de totes les etapes amb el client.

Paral·lelament a aquesta recepció, seguim el desenvolupament de les represes vinculades a les reserves.
Constatem, en la data prevista, l’aixecament de les reserves en presència del client.
Entreguem el Dossier de les Obres Executades: Plànols i detalls conformes a la realització, prospectes de funcionament dels equips i peces contractuals.

PROJECTES EN CURS

caCatalà